Version 2

URI: http://www.movielabs.com/md/ratings/NO/Medietilsynet/2
Last verified: 2015-08-19

Organization:

  • Name: Medietilsynet
  • Type of Organization: Gov
  • Contact Information:
    Media Authority Nygata 4-1607 Fredrikstad Tel: (+47) 69 30 12 00 - Fax: (+47) 69 30 12 01 E-mail: post@medietilsynet.no
  • Web Site: http://www.medietilsynet.no/

Scope:

This rating system has been adopted in these regions for the specified usage:

Region Distribution media Viewing Environments
NORWAY - Film - Trailer - DVD - TV - - Home - Theater - Broadcast -

Notes:


Ratings:

XML formatted fileAge Restrictions

Min Recommend Age: N.A.
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 0

Localized Definitions

Tillaten for alle (NO)

Det er ikkje berre barnefilmar som får merkelappen tillaten for alle.

Reasons and Content Descriptors

Explanation

Filmer som er tillatt for alle skal ha et rolig, lett og hyggelig uttrykk. Det kan være kortvarige "bø-effekter" eller litt spennende elementer i en trygg ramme.


Age Restrictions

Min Recommend Age: 6
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 1

Localized Definitions

6 (NO)

6-årsgrense

Reasons and Content Descriptors

Explanation

En film med 6-årsgrense kan inneholde enkelte mørke, dramatiske eller noe truende scener. Den kan også inneholde korte innslag med kraftige lyd og bildeeffekter.


Age Restrictions

Min Recommend Age: 9
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 4

Localized Definitions

9 (NO)

9-årsgrense

Reasons and Content Descriptors

Explanation

En film med 9-årsgrense kan ha partier med mørk, intens eller utrygg stemning. Dette kan for eksempel være noe dramatiske bilder av ulykker eller barn som har det vanskelig (inkludert mobbing). Kortvarige og lite nærgående voldsinnslag kan også få 9-årsgrense.

7

Age Restrictions

Min Recommend Age: 7
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 3

Localized Definitions

7 (NO)

Ei 7-årsgrense på film blir gjeven fordi vi meiner filmen kan verka skremmande for dei aller minste.

Reasons and Content Descriptors

Explanation

7-årsfilmar kan t.d. ha lange mørke sekvensar. Det kan vera ein dramatisk lyd- og effektbruk eller vi kan sjå at hovudpersonane blir utsette for psykisk eller fysisk fare. Eit døme på ein slik film er "Shrek", der dragen først er skummel for dei minste (2001: vurdert eigna for familie). Andre faktorar som speler inn når vi set ein film opp til 7 år, kan vera kjensleutbrot som kan verka uforståelege for dei aller minste. Vi legg også vekt på den gjennomgåande stemninga i filmen. At ein film får 7 eller 11 år treng ikkje utan vidare tyda at det er ein film som er spesielt eigna for desse aldersgruppene.

11 år

Age Restrictions

Min Recommend Age: 11
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 6

Localized Definitions

11 år (NO)

11-årsgrensa er ei ungdomsgrense.

Reasons and Content Descriptors

Explanation

I ein 11-årsfilm kan vi godta valdshandlingar i bestemte samanhengar. Det viktige er at valdshandlinga er sett inn i ein forståeleg samanheng. Vidare kan 11-årsfilmar innehalda valdshandlingar som går inn i ein urealistisk samanheng, slik som slap-stick, fantastiske innslag og andre overdrivingar. Valdshandlingar kan også aksepterast dersom dei er element i filmar som er baserte på velkjende historier, bøker, teikneseriar eller der handlinga har ein klår avstand i tid og rom. Distributøren klipte ned ei sterk valdsscene i "The Mask of Zorro" (1998) for å oppnå 11-årsgrense. Tema som kan vera problematiske for 11-åringar er: dommedagsproblematikk, katastrofar, overgrep av ulik art, eller ei gjennomgripande truande og dyster stemning. Problemstillingar som høyrer til i vaksenverda kan vera med på å heva aldersgrensa opp til 15 år. Drap og mishandlingar, som finst i mange filmar, høyrer tradisjonelt heime i 15-årsfilmen.


Age Restrictions

Min Recommend Age: 12
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 8

Localized Definitions

12 (NO)

12-årsgrense

Reasons and Content Descriptors

Explanation

I filmer med 12-årsgrense kan det være gjennomgående mørk stemning - og mye frykt både i karakterer, scener og musikk. Det kan også forekomme kortvarige skrekkeffekter og lite nærgående skildringer av seksualitet.


Age Restrictions

Min Recommend Age: 15
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 9

Localized Definitions

15 (NO)

15-årsgrense

Reasons and Content Descriptors

Explanation

En film med 15-årsgrense kan ha angstskapende stemning, og inneholde realistiske innslag av katastrofer, krig, omsorgssvikt eller overgrep. Skrekkfilmer, filmer med drap eller detaljerte seksuelle skildringer får normalt 15-årsgrense.


Age Restrictions

Min Recommend Age: 18
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 80

Localized Definitions

18 (NO)

18-årsgrense

Reasons and Content Descriptors

Explanation

En film med 18-årsgrense kan ha særlig angstskapende stemning, og inneholde store mengder brutale og detaljerte voldshandlinger, særlig i kombinasjon med et angstskapende uttrykk. Skildringer av grov seksualisert vold gir normalt også 18-årsgrense. Filmer som Medietilsynet ikke har vurdert må vises med en 18-årsgrense på kino.