Version 2

URI: http://www.movielabs.com/md/ratings/BG/NFRC/2
Last verified: 2020-01-16

Organization:

  • Name: National Film Centre
  • Type of Organization: Gov
  • Contact Information:
    2 A, Dondukov Blvd., 7th floor, 1000 Sofia, Bulgaria phone: (02) 9150 811 fax: (02) 9150 827 email: nfc@nfc.bg
  • Web Site: https://www.nfc.bg/

Scope:

This rating system has been adopted in these regions for the specified usage:

Region Distribution media Viewing Environments
BULGARIA - Film - DVD - TV - Ad - - Home - Theater - Broadcast -

Notes:

Rating system defined by the FIlm Industry Act as ammeded 2008

Ratings:

XML formatted file


B

Age Restrictions

Min Recommend Age: N.A.
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 3

Localized Definitions

B ( BG )

Без възрастови ограничения

Reasons and Content Descriptors

Explanation

когато филмът утвърждава идеалите на хуманизма, популяризира националната и световната култура или по никакъв начин не противоречи на общоприетите морални норми в страната и няма ограничителни препоръки от комисията

A
A

Age Restrictions

Min Recommend Age: N.A.
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): N.A.

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 0

Localized Definitions

A ( BG )

Препоръчва се за деца

A ( EN )

Recommended for children

Reasons and Content Descriptors

Explanation

когато филмът е за деца и има възпитателен характер
Not provided

C

Age Restrictions

Min Recommend Age: 12
Min Allowed Age (Supervised): N.A.
Min Allowed Age (Unsupervised): 12

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 6

Localized Definitions

C ( BG )

Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст

Reasons and Content Descriptors

Explanation

когато филмът съдържа отделни кадри с еротично съдържание или с употреба на алкохол, стимуланти, наркотици или отделни кадри с насилие в тях

D

Age Restrictions

Min Recommend Age: 16
Min Allowed Age (Supervised): 16
Min Allowed Age (Unsupervised): 16

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 9

Localized Definitions

D ( BG )

Забранен за лица под 16-годишна възраст

Reasons and Content Descriptors

Explanation

когато филмът съдържа значителен брой кадри с еротично съдържание или с употреба на алкохол, стимуланти, наркотици или значителен брой кадри с насилие в тях

X

Age Restrictions

Min Recommend Age: 18
Min Allowed Age (Supervised): 18
Min Allowed Age (Unsupervised): 18

Attributes

HAC Usage: Y
HAC Ordinal: 80

Localized Definitions

X ( BG )

Забранен за лица под 18-годишна възраст

Reasons and Content Descriptors

Explanation

когато филмът е натуралистично-еротичен.